Άλλα Λιπαρά σπόροι

$4,93 Billions

Exports 472nd of 1239
1995
2015

-2,357

Product Complexity 1207th of 1239
1995
2015

IND

Top Exporter

CHN

Top Importer

Άλλα Λιπαρά σπόροι the 472nd most traded product and the 1207th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Άλλα Λιπαρά σπόροι are Ινδία ($529 Millions), Αιθιοπία ($472 Millions), Κίνα ($441 Millions), Σουδάν ($424 Millions) και Νιγηρία ($292 Millions). The top importers are Κίνα ($1,06 Billions), Ιαπωνία ($376 Millions), Ηνωμένες Πολιτείες ($348 Millions), Τουρκία ($267 Millions) και Γερμανία ($266 Millions).

Άλλα Λιπαρά σπόροι a 4 digit HS92 product.

Άλλα Λιπαρά σπόροι Trade.

More on Άλλα Λιπαρά σπόροι from our other sites