Συσκευασμένο Φάρμακα

$347 Billions

Exports 6th of 1239
1995
2015

0,715

Product Complexity 321st of 1239
1995
2015

DEU

Top Exporter

USA

Top Importer

Συσκευασμένο Φάρμακα the 6th most traded product and the 322nd most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Συσκευασμένο Φάρμακα are Γερμανία ($50,3 Billions), Ηνωμένες Πολιτείες ($38,6 Billions), Ελβετία ($31,9 Billions), Ιρλανδία ($31 Billions) και Γαλλία ($24,3 Billions). The top importers are Ηνωμένες Πολιτείες ($64,6 Billions), Γερμανία ($24,1 Billions), Βέλγιο-Λουξεμβούργο ($23,5 Billions), Ηνωμένο Βασίλειο ($21 Billions) και Ιαπωνία ($16,6 Billions).

Συσκευασμένο Φάρμακα the top export of Ιταλία, Ιρλανδία, Αυστρία και Δανία.

Συσκευασμένο Φάρμακα the top import of Ουζμπεκιστάν, Γεωργία, Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του και Τσαντ.

Συσκευασμένο Φάρμακα also known as ιατρική, τα αντιβιοτικά, πενικιλλίνες, στρεπτομυκίνες, ινσουλίνη, ορμόνες, αλκαλοειδή.

Συσκευασμένο Φάρμακα a 4 digit HS92 product.

Συσκευασμένο Φάρμακα Trade.

More on Συσκευασμένο Φάρμακα from our other sites