Πρώτες βαμβάκι

$11,3 Billions

Exports 278th of 1239
1995
2015

-2,474

Product Complexity 1210th of 1239
1995
2015

USA

Top Exporter

CHN

Top Importer

Πρώτες βαμβάκι the 278th most traded product and the 1210th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Πρώτες βαμβάκι are Ηνωμένες Πολιτείες ($4,06 Billions), Ινδία ($1,71 Billions), Βραζιλία ($1,26 Billions), Αυστραλία ($800 Millions) και Μπουρκίνα Φάσο ($452 Millions). The top importers are Κίνα ($2,37 Billions), Βιετνάμ ($1,49 Billions), Τουρκία ($1,2 Billions), Μπαγκλαντές ($1,01 Billions) και Ινδονησία ($792 Millions).

Πρώτες βαμβάκι the top export of Μπενίν.

Πρώτες βαμβάκι a 4 digit HS92 product.

Πρώτες βαμβάκι Trade.

More on Πρώτες βαμβάκι from our other sites