Түүхий Цайр

$11,4 тэрбум

Экспортын 274 of 1239
1995
2015

-0,222

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 741 of 1239
1995
2015

KOR

топ Экспортлогч

USA

топ Импортлогчид

274 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн Түүхий Цайр and the 740 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Түүхий Цайр дээд экспортлогчид Өмнөд Солонгос ($1,15 тэрбум), Канад ($1,12 тэрбум), Австрали ($971 сая сая), Бельги, Люксембург ($907 сая сая) болон Испани ($718 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($1,48 тэрбум), Хятад улс ($1,42 тэрбум), Герман ($855 сая сая), Турк ($609 сая сая) болон Бусад Ази, ($550 сая сая) байдаг.

Түүхий Цайр нь 4 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Түүхий Цайр Trade.

More on Түүхий Цайр from our other sites