Benin

$913 Hàng triệu

xuất khẩu 149 of 221
1980
2015

$5,61 tỷ

nhập khẩu 123 of 221
1980
2015

$2,06 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 158 of 184
1990
2015

Benin đứng thứ 149 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2015, Benin exported $913 Hàng triệu and imported $5,61 tỷ, resulting in a negative trade balance of $4,7 tỷ. Trong năm 2015, tổng sản phẩm nội địa của Benin là $8,29 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $2,06 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Benin là Bông thô ($237 Hàng triệu), Dừa, Brazil Nuts, và Cashews ($194 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($68,8 Hàng triệu), Vàng ($48,6 Hàng triệu) và Gỗ thô ($44,2 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Cơm ($533 Hàng triệu), Xe ô tô ($526 Hàng triệu), Fake tóc ($393 Hàng triệu), Thịt gia cầm ($248 Hàng triệu) và Tổng hợp sợi Filament vải dệt thoi ($240 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Benin là Ấn Độ ($226 Hàng triệu), Việt Nam ($84,2 Hàng triệu), Niger ($65,5 Hàng triệu), Trung Quốc ($58,4 Hàng triệu) và Singapore ($50 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,96 tỷ), Hoa Kỳ ($474 Hàng triệu), Ấn Độ ($381 Hàng triệu), Pháp ($298 Hàng triệu) và Thái Lan ($274 Hàng triệu).

Benin giáp với Burkina Faso, Niger, NigeriaĐi bằng đất và Ghana bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Benin

More on Benin from our other sites