Thụy Sĩ

2,12

Sự phức tạp về kinh tế 2 of 184
1980
2015

$279 tỷ

xuất khẩu 15 of 221
1980
2015

$261 tỷ

nhập khẩu 17 of 221
1980
2015

$62,6 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 9 of 184
1990
2015

Thụy Sĩ đứng thứ 15 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 2 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2015, Thụy Sĩ exported $279 tỷ and imported $261 tỷ, resulting in a positive trade balance of $17,5 tỷ. Trong năm 2015, tổng sản phẩm nội địa của Thụy Sĩ là $670 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $62,6 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ là Vàng ($65,3 tỷ), Thuốc được đóng gói ($31,9 tỷ), Con người hoặc động vật máu ($18,1 tỷ), Đồng hồ kim loại cơ bản ($13,3 tỷ) và Precious kim loại Đồng hồ ($8,66 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Vàng ($72,7 tỷ), Thuốc được đóng gói ($14,1 tỷ), Xe ô tô ($10,5 tỷ), Trang sức ($9,9 tỷ) và Con người hoặc động vật máu ($7,16 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ là Đức ($44,7 tỷ), Hoa Kỳ ($28,8 tỷ), Hồng Kông ($21,7 tỷ), Ấn Độ ($21,5 tỷ) và Trung Quốc ($20,3 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Đức ($52,1 tỷ), Vương quốc Anh ($32,5 tỷ), Hoa Kỳ ($20,4 tỷ), Ý ($19,5 tỷ) và Pháp ($16,5 tỷ).

Thụy Sĩ giáp với Áo, Đức, PhápÝ.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Thụy Sĩ

More on Thụy Sĩ from our other sites