Trung Quốc

1,17

Sự phức tạp về kinh tế 19 of 184
1980
2015

$2,37 Hàng tỷ

xuất khẩu 1 of 221
1980
2015

$1,27 Hàng tỷ

nhập khẩu 2 of 221
1980
2015

$14,5 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 80 of 184
1990
2015

Trung Quốc đứng thứ trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 19 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2015, Trung Quốc exported $2,37 Hàng tỷ and imported $1,27 Hàng tỷ, resulting in a positive trade balance of $1,1 Hàng tỷ. Trong năm 2015, tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc là $11 Hàng tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $14,5 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc là Máy tính ($188 tỷ), Thiết bị phát sóng ($165 tỷ), Điện thoại ($112 tỷ), Mạch tích hợp ($65,7 tỷ) và Văn phòng bộ phận máy ($45,4 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Dầu thô ($119 tỷ), Mạch tích hợp ($95,2 tỷ), Vàng ($65,8 tỷ), Quặng sắt ($42,9 tỷ) và Xe ô tô ($38,5 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc là Hoa Kỳ ($457 tỷ), Hồng Kông ($273 tỷ), Sơn mài Nhật ($152 tỷ), Đức ($97,4 tỷ) và Nam Triều Tiên ($90,1 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($131 tỷ), Hoa Kỳ ($128 tỷ), Sơn mài Nhật ($116 tỷ), Đức ($78,6 tỷ) và Khác Á ($73,4 tỷ).

Trung Quốc giáp với Afghanistan, Bhutan, Hồng Kông, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Macau, Mông Cổ, Nepal, Pakistan, Bắc Triều Tiên, Tajikistan, Việt NamNga bằng đất và Brunei, Indonesia, Sơn mài Nhật, Nam Triều Tiên, Malaysia, PhilippinesĐài Loan bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Trung Quốc

More on Trung Quốc from our other sites