Mali

$968 Hàng triệu

xuất khẩu 147 of 221
1980
2015

$2,91 tỷ

nhập khẩu 148 of 221
1980
2015

$2,03 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 159 of 184
1990
2015

Mali đứng thứ 147 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2015, Mali exported $968 Hàng triệu and imported $2,91 tỷ, resulting in a negative trade balance of $1,94 tỷ. Trong năm 2015, tổng sản phẩm nội địa của Mali là $12,7 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $2,03 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Mali là Vàng ($570 Hàng triệu), Bông thô ($197 Hàng triệu), Hạt dầu khác ($70,1 Hàng triệu), Khoáng sản hỗn hợp hay phân bón hóa học ($36,1 Hàng triệu) và Trái cây nhiệt đới ($11,7 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($313 Hàng triệu), Xi măng ($142 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($122 Hàng triệu), Ánh sáng tinh khiết dệt bông ($119 Hàng triệu) và Xe tải giao hàng ($64,8 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mali là Thụy Sĩ ($486 Hàng triệu), Ấn Độ ($151 Hàng triệu), Trung Quốc ($87 Hàng triệu), Việt Nam ($54,4 Hàng triệu) và Thái Lan ($42,5 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Cote d'Ivoire ($487 Hàng triệu), Senegal ($441 Hàng triệu), Pháp ($359 Hàng triệu), Trung Quốc ($272 Hàng triệu) và Đức ($131 Hàng triệu).

Mali giáp với Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Algeria, Guinea, Mauritania, NigerSenegal.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Mali

More on Mali from our other sites