Singapore

1,72

Sự phức tạp về kinh tế 5 of 184
1980
2015

$250 tỷ

xuất khẩu 19 of 221
1980
2015

$297 tỷ

nhập khẩu 16 of 221
1980
2015

$85,4 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 4 of 184
1990
2015

Singapore đứng thứ 19 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 5 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2015, Singapore exported $250 tỷ and imported $297 tỷ, resulting in a negative trade balance of $46,9 tỷ. Trong năm 2015, tổng sản phẩm nội địa của Singapore là $292 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $85,4 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Singapore là Mạch tích hợp ($43,8 tỷ), Tinh Dầu khí ($37,7 tỷ), Máy tính ($9,4 tỷ), Oxygen hợp chất Amino ($6,66 tỷ) và Thuốc được đóng gói ($5,39 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Mạch tích hợp ($49,1 tỷ), Tinh Dầu khí ($39,3 tỷ), Dầu thô ($17 tỷ), Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($7,66 tỷ) và Máy tính ($7,11 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Singapore là Hồng Kông ($34,7 tỷ), Trung Quốc ($30,3 tỷ), Indonesia ($27,8 tỷ), Malaysia ($22,3 tỷ) và Hoa Kỳ ($16,5 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($46,8 tỷ), Malaysia ($32,1 tỷ), Hoa Kỳ ($31,4 tỷ), Khác Á ($23,2 tỷ) và Sơn mài Nhật ($19,8 tỷ).

Singapore là một hòn đảo và giáp với IndonesiaMalaysia bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Singapore

More on Singapore from our other sites