Oats

$796 Hàng triệu

xuất khẩu 930 of 1239
1995
2015

0,429

Độ phức tạp của sản phẩm 456 of 1239
1995
2015

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất

Oats sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 930 and the 457 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Oats là Canada ($430 Hàng triệu), Phần Lan ($69,2 Hàng triệu), Úc ($42,8 Hàng triệu), Thụy Điển ($39,8 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($23,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($417 Hàng triệu), Đức ($85,1 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($26,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($24,9 Hàng triệu) và Mexico ($21 Hàng triệu).

Oats còn được biết là ngũ cốc, ngũ cốc.

Oats có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Oats Trade.

More on Oats from our other sites