Cơm

$22 tỷ

xuất khẩu 148 of 1239
1995
2015

-1,828

Độ phức tạp của sản phẩm 1170 of 1239
1995
2015

IND

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất

Cơm sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 148 and the 1170 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cơm là Ấn Độ ($6,55 tỷ), Thái Lan ($4,39 tỷ), Việt Nam ($2,3 tỷ), Hoa Kỳ ($2,05 tỷ) và Pakistan ($1,91 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,52 tỷ), Saudi Arabia ($1,39 tỷ), Iran ($782 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($750 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($739 Hàng triệu).

Cơm là nhập khẩu lớn nhất của BeninHaiti.

Cơm còn được biết là ngũ cốc, ngũ cốc.

Cơm có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Cơm Trade.

More on Cơm from our other sites