Hạt dầu khác

$4,93 tỷ

xuất khẩu 472 of 1239
1995
2015

-2,357

Độ phức tạp của sản phẩm 1207 of 1239
1995
2015

IND

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất

Hạt dầu khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 472 and the 1207 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hạt dầu khác là Ấn Độ ($529 Hàng triệu), Ethiopia ($472 Hàng triệu), Trung Quốc ($441 Hàng triệu), Sudan ($424 Hàng triệu) và Nigeria ($292 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,06 tỷ), Sơn mài Nhật ($376 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($348 Hàng triệu), Gà tây ($267 Hàng triệu) và Đức ($266 Hàng triệu).

Hạt dầu khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Hạt dầu khác Trade.

More on Hạt dầu khác from our other sites