Thuốc được đóng gói

$347 tỷ

xuất khẩu 6 of 1239
1995
2015

0,715

Độ phức tạp của sản phẩm 321 of 1239
1995
2015

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất

Thuốc được đóng gói sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 6 and the 322 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thuốc được đóng gói là Đức ($50,3 tỷ), Hoa Kỳ ($38,6 tỷ), Thụy Sĩ ($31,9 tỷ), Ireland ($31 tỷ) và Pháp ($24,3 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($64,6 tỷ), Đức ($24,1 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($23,5 tỷ), Vương quốc Anh ($21 tỷ) và Sơn mài Nhật ($16,6 tỷ).

Thuốc được đóng gói là xuất khẩu lớn nhất của Ý, Ireland, ÁoĐan Mạch.

Thuốc được đóng gói là nhập khẩu lớn nhất của Uzbekistan, Georgia, Cộng hòa Dân chủ CongoCá hồng.

Thuốc được đóng gói còn được biết là thuốc, kháng sinh, kháng sinh penicilin, streptomycin, insulin, hormone, alkaloids.

Thuốc được đóng gói có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Thuốc được đóng gói Trade.

More on Thuốc được đóng gói from our other sites