Vàng

$307 tỷ

xuất khẩu 8 of 1239
1995
2015

-2,16

Độ phức tạp của sản phẩm 1197 of 1239
1995
2015

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHE

Nhà nhập khẩu lớn nhất

Vàng sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 8 and the 1197 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Vàng là Thụy Sĩ ($65,3 tỷ), Vương quốc Anh ($41,6 tỷ), Hồng Kông ($40,8 tỷ), Hoa Kỳ ($15,8 tỷ) và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($13,4 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thụy Sĩ ($72,7 tỷ), Trung Quốc ($65,8 tỷ), Hồng Kông ($39,1 tỷ), Ấn Độ ($35,4 tỷ) và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($12,8 tỷ).

Vàng là xuất khẩu lớn nhất của Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Gà tây, Hồng Kông, Nam Phi, Ghana, Cộng hòa Dominica, Tanzania, UzbekistanBurkina Faso.

Vàng là nhập khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ.

Vàng còn được biết là tiền tệ.

Vàng có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Vàng Trade.

More on Vàng from our other sites