Liệu kẽm

$11,4 tỷ

xuất khẩu 274 of 1239
1995
2015

-0,222

Độ phức tạp của sản phẩm 741 of 1239
1995
2015

KOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất

Liệu kẽm sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 274 and the 740 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Liệu kẽm là Nam Triều Tiên ($1,15 tỷ), Canada ($1,12 tỷ), Úc ($971 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($907 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($718 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,48 tỷ), Trung Quốc ($1,42 tỷ), Đức ($855 Hàng triệu), Gà tây ($609 Hàng triệu) và Khác Á ($550 Hàng triệu).

Liệu kẽm có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Liệu kẽm Trade.

More on Liệu kẽm from our other sites