Xe ô tô

$679 tỷ

xuất khẩu 2 of 1239
1995
2015

0,806

Độ phức tạp của sản phẩm 280 of 1239
1995
2015

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất

Xe ô tô sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2 and the 280 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Xe ô tô là Đức ($153 tỷ), Sơn mài Nhật ($93,6 tỷ), Hoa Kỳ ($57,3 tỷ), Canada ($44,9 tỷ) và Nam Triều Tiên ($41,9 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($169 tỷ), Vương quốc Anh ($49,9 tỷ), Đức ($46,7 tỷ), Trung Quốc ($38,5 tỷ) và Pháp ($29,6 tỷ).

Xe ô tô là xuất khẩu lớn nhất của Đức, Sơn mài Nhật, Mexico, Bỉ-Luxembourg, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia, SloveniaMorocco.

Xe ô tô là nhập khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ, Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Canada, Ý, Bỉ-Luxembourg, Úc, Gà tâyNga.

Xe ô tô còn được biết là ô tô, xe ô tô, xe, xe trượt tuyết, xe golf.

Xe ô tô có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Xe ô tô Trade.

More on Xe ô tô from our other sites