Βέλγιο

1

Econ Complexity 16th of 89
1980
2016

$394 Billions

Exports 11th of 120
1980
2016

$371 Billions

Imports 13th of 120
1980
2016

$46,4 Thousands

GDP Per Capita 12th of 89
1990
2016
Looking for commercial partners in Βέλγιο? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Βέλγιο? List your company on Macro Market.

Βέλγιο verb_is the 11th largest export economy in the world. In 2016, Βέλγιο exported $394 Billions and imported $371 Billions, resulting in a positive trade balance of $23,9 Billions. In 2016 the GDP Βέλγιο was $466 Billions and its GDP per capita was $46,4 Thousands.

The top exports Βέλγιο are Αυτοκίνητα ($30,3 Billions), Συσκευασμένο Φάρμακα ($26,2 Billions), Διύλισης πετρελαίου ($18,1 Billions), Διαμάντια ($15,9 Billions) και Των ανθρώπων ή των ζώων Αίμα ($13,1 Billions), using the 1992 revision of the HS (Harmonized System) classification. Its top imports are Αυτοκίνητα ($31,4 Billions), Συσκευασμένο Φάρμακα ($21,4 Billions), Διύλισης πετρελαίου ($15,9 Billions), Διαμάντια ($15,4 Billions) και Αργό Πετρέλαιο ($11,5 Billions).

The top export destinations Βέλγιο are Γερμανία ($66,4 Billions), Γαλλία ($61,3 Billions), Ολλανδία ($44,7 Billions), Ηνωμένο Βασίλειο ($35,4 Billions) και Ηνωμένες Πολιτείες ($23 Billions). The top import origins are Ολλανδία ($45,9 Billions), Γερμανία ($45,8 Billions), Γαλλία ($33,2 Billions), Ηνωμένες Πολιτείες ($32,1 Billions) και Ιρλανδία ($16,2 Billions).

Βέλγιο borders Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία by land and Ηνωμένο Βασίλειο by sea.

Economic Complexity Βέλγιο

More on Βέλγιο from our other sites