Βέλγιο-Λουξεμβούργο

1,22

Econ Complexity 18th of 214
1980
2016

$46,4 Thousands

GDP Per Capita 21st of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in Βέλγιο-Λουξεμβούργο? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Βέλγιο-Λουξεμβούργο? List your company on Macro Market.

Βέλγιο-Λουξεμβούργο verb_is the 13th largest export economy in the world. In 2016, Βέλγιο-Λουξεμβούργο exported $324 Billions and imported $381 Billions, resulting in a negative trade balance of $56,2 Billions.

The top exports Βέλγιο-Λουξεμβούργο are Αυτοκίνητα ($22,4 Billions), Διαμάντια ($18,9 Billions), Διύλισης πετρελαίου ($18,3 Billions), Συσκευασμένο Φάρμακα ($17,3 Billions) και Των ανθρώπων ή των ζώων Αίμα ($9,7 Billions), using the 1992 revision of the HS (Harmonized System) classification. Its top imports are Αυτοκίνητα ($30,9 Billions), Συσκευασμένο Φάρμακα ($22,6 Billions), Διαμάντια ($15,5 Billions), Διύλισης πετρελαίου ($15,3 Billions) και Των ανθρώπων ή των ζώων Αίμα ($11 Billions).

The top export destinations Βέλγιο-Λουξεμβούργο are Γερμανία ($43,6 Billions), Ολλανδία ($43,5 Billions), Γαλλία ($41,6 Billions), Ηνωμένο Βασίλειο ($32,2 Billions) και Ιταλία ($20,3 Billions). The top import origins are Ολλανδία ($58,6 Billions), Γερμανία ($53,2 Billions), Γαλλία ($36,7 Billions), Ηνωμένες Πολιτείες ($31,4 Billions) και Ιρλανδία ($18,1 Billions).

Economic Complexity Βέλγιο-Λουξεμβούργο

More on Βέλγιο-Λουξεμβούργο from our other sites