Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι

$17,3 Billions

Exports 185th of 1238
1995
2016

-1,15

Product Complexity 1043rd of 1238
1995
2016

NOR

Top Exporter

USA

Top Importer
Looking to buy or sell Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι? List your company on Macro Market.

Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι the 185th most traded product and the 1044th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι are Νορβηγία ($5,24 Billions), Σουηδία ($1,59 Billions), Δανία ($1,41 Billions), Καναδάς ($865 Millions) και Ηνωμένο Βασίλειο ($826 Millions). The top importers are Ηνωμένες Πολιτείες ($2 Billions), Γαλλία ($1,55 Billions), Ιταλία ($1,45 Billions), Ισπανία ($1,26 Billions) και Πολωνία ($1,19 Billions).

Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι the top export of Palau και Τόνγκα.

Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι a 4 digit HS92 product.

Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι Trade

More on Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι from our other sites