Συσκευασμένο Φάρμακα

$306 Billions

Exports 7th of 1241
1995
2016

0,471

Product Complexity 399th of 1241
1995
2016

DEU

Top Exporter

DEU

Top Importer
Looking to buy or sell Συσκευασμένο Φάρμακα? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Συσκευασμένο Φάρμακα? List your company on Macro Market.

Συσκευασμένο Φάρμακα the 7th most traded product and the 399th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Συσκευασμένο Φάρμακα are Γερμανία ($48,3 Billions), Ελβετία ($39,7 Billions), Βέλγιο ($26,2 Billions), Γαλλία ($22,7 Billions) και Ηνωμένες Πολιτείες ($22,4 Billions). The top importers are Ηνωμένες Πολιτείες ($67,5 Billions), Γερμανία ($26 Billions), Βέλγιο ($21,4 Billions), Ηνωμένο Βασίλειο ($18,8 Billions) και Ιαπωνία ($17 Billions).

Συσκευασμένο Φάρμακα the top export of Ιταλία και Μάλτα.

Συσκευασμένο Φάρμακα also known as ιατρική, τα αντιβιοτικά, πενικιλλίνες, στρεπτομυκίνες, ινσουλίνη, ορμόνες, αλκαλοειδή.

Συσκευασμένο Φάρμακα a 4 digit HS92 product.

Συσκευασμένο Φάρμακα Trade

More on Συσκευασμένο Φάρμακα from our other sites