Συσκευασμένο Φάρμακα

$349 Billions

Exports 6th of 1238
1995
2016

0,865

Product Complexity 251st of 1238
1995
2016

DEU

Top Exporter

USA

Top Importer
Looking to buy or sell Συσκευασμένο Φάρμακα? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Συσκευασμένο Φάρμακα? List your company on Macro Market.

Συσκευασμένο Φάρμακα the 6th most traded product and the 251st most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Συσκευασμένο Φάρμακα are Γερμανία ($50,5 Billions), Ελβετία ($35,8 Billions), Ηνωμένες Πολιτείες ($35,5 Billions), Ιρλανδία ($27,8 Billions) και Γαλλία ($24 Billions). The top importers are Ηνωμένες Πολιτείες ($68,1 Billions), Γερμανία ($25,5 Billions), Βέλγιο-Λουξεμβούργο ($22,6 Billions), Ηνωμένο Βασίλειο ($19 Billions) και Ελβετία ($16,6 Billions).

Συσκευασμένο Φάρμακα the top export of Ιταλία, Ιρλανδία, Αυστρία, Δανία, Μάλτα και Μπονέρ.

Συσκευασμένο Φάρμακα the top import of Ουζμπεκιστάν, Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του, Μαλάουι και Τσαντ.

Συσκευασμένο Φάρμακα also known as ιατρική, τα αντιβιοτικά, πενικιλλίνες, στρεπτομυκίνες, ινσουλίνη, ορμόνες, αλκαλοειδή.

Συσκευασμένο Φάρμακα a 4 digit HS92 product.

Συσκευασμένο Φάρμακα Trade

More on Συσκευασμένο Φάρμακα from our other sites