Πλαστικά Καπάκια

$44,4 Billions

Exports 54th of 1241
1995
2016

-0,396

Product Complexity 788th of 1241
1995
2016

USA

Top Exporter

CHN

Top Importer
Looking to buy or sell Πλαστικά Καπάκια? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Πλαστικά Καπάκια? List your company on Macro Market.

Πλαστικά Καπάκια the 54th most traded product and the 788th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Πλαστικά Καπάκια are Κίνα ($9,2 Billions), Ηνωμένες Πολιτείες ($5,74 Billions), Γερμανία ($5,03 Billions), Γαλλία ($2,47 Billions) και Μεξικό ($2,06 Billions). The top importers are Ηνωμένες Πολιτείες ($8,35 Billions), Γερμανία ($3,96 Billions), Γαλλία ($2,99 Billions), Μεξικό ($2,67 Billions) και Ηνωμένο Βασίλειο ($2,49 Billions).

Πλαστικά Καπάκια also known as πώματα, πώματα, καπάκια, τάπερ, rubbermaid.

Πλαστικά Καπάκια a 4 digit HS92 product.

Πλαστικά Καπάκια Trade

More on Πλαστικά Καπάκια from our other sites