Πλαστικά Καπάκια

$48,7 Billions

Exports 56th of 1238
1995
2016

-0,072

Product Complexity 698th of 1238
1995
2016

CHN

Top Exporter

USA

Top Importer
Looking to buy or sell Πλαστικά Καπάκια? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Πλαστικά Καπάκια? List your company on Macro Market.

Πλαστικά Καπάκια the 56th most traded product and the 698th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Πλαστικά Καπάκια are Κίνα ($8,94 Billions), Ηνωμένες Πολιτείες ($5,31 Billions), Γερμανία ($4,67 Billions), Γαλλία ($2,05 Billions) και Ιταλία ($1,82 Billions). The top importers are Ηνωμένες Πολιτείες ($7,4 Billions), Γερμανία ($3,38 Billions), Γαλλία ($2,66 Billions), Μεξικό ($2,58 Billions) και Ηνωμένο Βασίλειο ($2,24 Billions).

Πλαστικά Καπάκια also known as πώματα, πώματα, καπάκια, τάπερ, rubbermaid.

Πλαστικά Καπάκια a 4 digit HS92 product.

Πλαστικά Καπάκια Trade

More on Πλαστικά Καπάκια from our other sites