Νοβοπάν

$7,45 Billions

Exports 359th of 1238
1995
2016

0,186

Product Complexity 589th of 1238
1995
2016

CAN

Top Exporter

USA

Top Importer
Looking to buy or sell Νοβοπάν? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Νοβοπάν? List your company on Macro Market.

Νοβοπάν the 359th most traded product and the 589th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Νοβοπάν are Καναδάς ($1,6 Billions), Γερμανία ($684 Millions), Αυστρία ($662 Millions), Ρουμανία ($435 Millions) και Γαλλία ($370 Millions). The top importers are Ηνωμένες Πολιτείες ($1,56 Billions), Γερμανία ($725 Millions), Ιταλία ($287 Millions), Πολωνία ($276 Millions) και Ηνωμένο Βασίλειο ($271 Millions).

Νοβοπάν also known as φύλλα, μπλοκ, ανασυσταθέν.

Νοβοπάν a 4 digit HS92 product.

Νοβοπάν Trade

More on Νοβοπάν from our other sites