Πρώτες βαμβάκι

$8,95 Billions

Exports 297th of 1241
1995
2016

-1,733

Product Complexity 1168th of 1241
1995
2016

USA

Top Exporter

USA

Top Importer
Looking to buy or sell Πρώτες βαμβάκι? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Πρώτες βαμβάκι? List your company on Macro Market.

Πρώτες βαμβάκι the 297th most traded product and the 1169th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Πρώτες βαμβάκι are Ηνωμένες Πολιτείες ($3,84 Billions), Ινδία ($1,33 Billions), Αυστραλία ($1,2 Billions), Βραζιλία ($1,18 Billions) και Ελλάδα ($344 Millions). The top importers are Κίνα ($1,57 Billions), Τουρκία ($1,24 Billions), Ινδονησία ($1,09 Billions), Ινδία ($878 Millions) και Πακιστάν ($580 Millions).

Πρώτες βαμβάκι the top export of Μπενίν.

Πρώτες βαμβάκι a 4 digit HS92 product.

Πρώτες βαμβάκι Trade

More on Πρώτες βαμβάκι from our other sites