Τσιμέντο άρθρα

$7,7 Billions

Exports 360th of 1232
1995
2017

0,592

Product Complexity 385th of 1232
1995
2017

CHN

Top Exporter

USA

Top Importer
Looking to buy or sell Τσιμέντο άρθρα? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Τσιμέντο άρθρα? List your company on Macro Market.

Τσιμέντο άρθρα the 360th most traded product and the 385th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Τσιμέντο άρθρα are Κίνα ($2,08 Billions), Γερμανία ($942 Millions), Ισπανία ($524 Millions), Ισραήλ ($389 Millions) και Μαλαισία ($299 Millions). The top importers are Ηνωμένες Πολιτείες ($1,51 Billions), Ηνωμένο Βασίλειο ($432 Millions), Ολλανδία ($432 Millions), Γερμανία ($422 Millions) και Αυστραλία ($391 Millions).

Τσιμέντο άρθρα also known as προκατασκευασμένες δομή, σωλήνες, πλακάκια, πλάκες, μπλοκ δόμησης.

Τσιμέντο άρθρα a 4 digit HS92 product.

Τσιμέντο άρθρα Trade

More on Τσιμέντο άρθρα from our other sites