Μεγάλα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου

$4,72 Billions

Exports 478th of 1232
1995
2017

0,799

Product Complexity 296th of 1232
1995
2017

DEU

Top Exporter

DEU

Top Importer
Looking to buy or sell Μεγάλα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Μεγάλα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου? List your company on Macro Market.

Μεγάλα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου the 478th most traded product and the 296th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Μεγάλα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου are Γερμανία ($1,07 Billions), Ηνωμένες Πολιτείες ($433 Millions), Ιταλία ($399 Millions), Κίνα ($271 Millions) και Αυστρία ($257 Millions). The top importers are Γερμανία ($545 Millions), Γαλλία ($363 Millions), Ηνωμένες Πολιτείες ($355 Millions), Αυστρία ($296 Millions) και Καναδάς ($287 Millions).

Μεγάλα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου also known as ατσάλι, ανοξείδωτο, γαλβανισμένο, κυματοειδές.

Μεγάλα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου a 4 digit HS92 product.

Μεγάλα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου Trade

More on Μεγάλα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου from our other sites