Болгар

0.17

Эдийн засгийн нарийн төвөгтэй 33 of 89
1980
2016

$24.9 тэрбум

Экспортын 49 of 120
1980
2016

$28.4 тэрбум

Импортын 50 of 120
1980
2016

$19.2 мянга мянган

Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 41 of 89
1990
2016
Looking for commercial partners in Болгар? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Болгар? List your company on Macro Market.

Болгар нь дэлхийн 49 том экспортын эдийн засаг. In 2016, Болгар exported $24.9 тэрбум and imported $28.4 тэрбум, resulting in a negative trade balance of $3.55 тэрбум. 2016 онд Болгар ДНБ-ий хэмжээ 52.4 тэрбум $ байсан бөгөөд нэг хүнд ногдох ДНБ нь $ 19.2 мянга мянган юм.

Болгар хамгийн том экспортын HS (Уялдуулсан систем) ангиллын 1992 оны хувилбарыг ашиглах, Хөгжсөн Газрын тосны ($1.56 тэрбум), Хөгжсөн Зэс ($919 сая сая), Улаанбуудай ($767 сая сая), Савласан эмийн бэлдмэлүүдийг ($746 сая сая) болон Тусгаарласан утас ($518 сая сая) юм. Түүний шилдэг импортын Газрын тос ($1.89 тэрбум), Тодорхойгүй ($1.31 тэрбум), Савласан эмийн бэлдмэлүүдийг ($993 сая сая), Зэсийн хүдэр ($909 сая сая) болон Машин ($865 сая сая) байна.

Болгар хамгийн том экспортын хувь тавилан Герман ($3.56 тэрбум), Итали ($2.4 тэрбум), Румын ($2.29 тэрбум), Турк ($2.09 тэрбум) болон Грек ($1.83 тэрбум) юм. Дээд импортын гарал үүсэл Герман ($3.88 тэрбум), Турк ($2.38 тэрбум), ОХУ- ($2.32 тэрбум), Итали ($2.26 тэрбум) болон Румын ($2.05 тэрбум) байна.

Болгар Турк, Грек, Македон, Румын болон Серби хиллэдэг.

Болгар эдийн засгийн нарийн төвөгтэй

More on Болгар from our other sites