$8.76 сая сая

Экспортын 4895 of 5026
2008
2017

-0.153

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 2920 of 5026
2008
2017

EST

топ Экспортлогч

EST

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

4895 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн and the 2918 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

дээд экспортлогчид Эстони улс ($3.07 сая сая), Словени ($2.94 сая сая), АНУ-ын ($574 мянга мянган), Франц ($431 мянга мянган) болон Герман ($425 мянга мянган) юм. Шилдэг импортлогч Эстони улс ($2.94 сая сая), Швед ($2.47 сая сая), Сингапур ($810 мянга мянган), Финлянд ($604 мянга мянган) болон АНУ-ын ($530 мянга мянган) байдаг.

нь 6 оронтой HS07 бүтээгдэхүүн.

Trade

More on from our other sites