$761 сая сая

Экспортын 2297 of 5026
2008
2017

0.721

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 1344 of 5026
2008
2017

CHE

топ Экспортлогч

CHE

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

2297 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн and the 1344 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

дээд экспортлогчид Швейцарь улс ($227 сая сая), Хятад улс ($149 сая сая), Франц ($111 сая сая), Тайланд ($78.5 сая сая) болон Япон ($66.8 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Швейцарь улс ($208 сая сая), Япон ($118 сая сая), Хятад улс ($70.6 сая сая), Франц ($58.3 сая сая) болон Тайланд ($57.3 сая сая) байдаг.

нь 6 оронтой HS07 бүтээгдэхүүн.

Trade

More on from our other sites