Хөгжсөн Газрын тосны

$412 тэрбум

Экспортын 3 of 1241
1995
2016

-0.303

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 750 of 1241
1995
2016

USA

топ Экспортлогч

USA

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell Хөгжсөн Газрын тосны? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Хөгжсөн Газрын тосны? List your company on Macro Market.

3 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн Хөгжсөн Газрын тосны and the 750 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Хөгжсөн Газрын тосны дээд экспортлогчид АНУ-ын ($61.9 тэрбум), ОХУ- ($45.1 тэрбум), Сингапур ($35.5 тэрбум), Нидерланд ($34.4 тэрбум) болон Энэтхэг улс ($25.4 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($41.2 тэрбум), Сингапур ($31.5 тэрбум), Нидерланд ($23 тэрбум), Мексик ($18 тэрбум) болон Герман ($16.9 тэрбум) байдаг.

Хөгжсөн Газрын тосны Нидерланд, Финлянд, Грек, Литва, Болгар, Беларусь, Хорват, Бахрейн, Кипр улс болон Ямайка дээд экспортын.

Хөгжсөн Газрын тосны Мексик, Малайз, Бразил, Индонез, Чили улс, Пакистан, Колумб, Марокко, Перу улс болон Казахстан дээд импортын.

Хөгжсөн Газрын тосны нь Газрын тос, битумэн, дизель, бензин, хий, керосин, онгоцны түлш, цагаан сүнс, агаарын тээвэр, шатахуун гэж нэрлэдэг.

Хөгжсөн Газрын тосны нь 4 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Хөгжсөн Газрын тосны Trade

More on Хөгжсөн Газрын тосны from our other sites