Аж үйлдвэрийн тосны хүчил, тос болон Спирт

$45.1 тэрбум

Экспортын 61 of 1238
1995
2016

0.955

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 206 of 1238
1995
2016

DEU

топ Экспортлогч

USA

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell Аж үйлдвэрийн тосны хүчил, тос болон Спирт? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Аж үйлдвэрийн тосны хүчил, тос болон Спирт? List your company on Macro Market.

61 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн Аж үйлдвэрийн тосны хүчил, тос болон Спирт and the 206 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Аж үйлдвэрийн тосны хүчил, тос болон Спирт дээд экспортлогчид Герман ($6.19 тэрбум), АНУ-ын ($5.32 тэрбум), Япон ($3.96 тэрбум), Хятад улс ($3.46 тэрбум) болон Нидерланд ($3.15 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($4.68 тэрбум), Хятад улс ($3.95 тэрбум), Герман ($3.29 тэрбум), Нидерланд ($2.43 тэрбум) болон Франц ($2.27 тэрбум) байдаг.

Аж үйлдвэрийн тосны хүчил, тос болон Спирт нь 4 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Аж үйлдвэрийн тосны хүчил, тос болон Спирт Trade

More on Аж үйлдвэрийн тосны хүчил, тос болон Спирт from our other sites