Аж үйлдвэрийн Галын хотол

$3.95 тэрбум

Экспортын 496 of 1241
1995
2016

0.877

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 236 of 1241
1995
2016

CHN

топ Экспортлогч

CHN

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell Аж үйлдвэрийн Галын хотол? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Аж үйлдвэрийн Галын хотол? List your company on Macro Market.

496 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн Аж үйлдвэрийн Галын хотол and the 236 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Аж үйлдвэрийн Галын хотол дээд экспортлогчид Хятад улс ($1.19 тэрбум), Герман ($903 сая сая), Итали ($792 сая сая), АНУ-ын ($461 сая сая) болон Япон ($288 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Бразил ($495 сая сая), АНУ-ын ($430 сая сая), Хятад улс ($314 сая сая), Турк ($299 сая сая) болон Индонез ($270 сая сая) байдаг.

Аж үйлдвэрийн Галын хотол нь Халаалтын тоног төхөөрөмж, лаборатори гэж нэрлэдэг.

Аж үйлдвэрийн Галын хотол нь 4 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Аж үйлдвэрийн Галын хотол Trade

More on Аж үйлдвэрийн Галын хотол from our other sites