Тээврийн хэрэгслийн эд анги

$342 тэрбум

Экспортын 5 of 1241
1995
2016

0.837

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 247 of 1241
1995
2016

MEX

топ Экспортлогч

MEX

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell Тээврийн хэрэгслийн эд анги? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Тээврийн хэрэгслийн эд анги? List your company on Macro Market.

5 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн Тээврийн хэрэгслийн эд анги and the 247 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Тээврийн хэрэгслийн эд анги дээд экспортлогчид Герман ($56.3 тэрбум), АНУ-ын ($43 тэрбум), Япон ($31.3 тэрбум), Хятад улс ($27.9 тэрбум) болон Мексик ($26.2 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($64.9 тэрбум), Герман ($37.4 тэрбум), Хятад улс ($25.2 тэрбум), Мексик ($22.6 тэрбум) болон Канад ($20.4 тэрбум) байдаг.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги АНУ-ын, Польш, Чех улс, Румын болон Португал дээд экспортын.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги Канад, Унгар болон Словак дээд импортын.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги нь машины эд анги, авто, элэгсэг, метр, мэдрэгч, эхлүүлэх, унтраалга, генератор, дуу намсгагч гэж нэрлэдэг.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги нь 4 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги Trade

More on Тээврийн хэрэгслийн эд анги from our other sites