Тээврийн хэрэгслийн эд анги

$357 тэрбум

Экспортын 5 of 1238
1995
2016

1.04

Бүтээгдэхүүний нарийн төвөгтэй 167 of 1238
1995
2016

DEU

топ Экспортлогч

USA

топ Импортлогчид
Looking to buy or sell Тээврийн хэрэгслийн эд анги? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Тээврийн хэрэгслийн эд анги? List your company on Macro Market.

5 хамгийн их арилжигдсан бүтээгдэхүүн Тээврийн хэрэгслийн эд анги and the 167 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Тээврийн хэрэгслийн эд анги дээд экспортлогчид Герман ($58.1 тэрбум), АНУ-ын ($37.7 тэрбум), Япон ($33.5 тэрбум), Хятад улс ($28.1 тэрбум) болон Мексик ($27.7 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($66.9 тэрбум), Герман ($37.6 тэрбум), Хятад улс ($25.6 тэрбум), Мексик ($22.8 тэрбум) болон Канад ($20.4 тэрбум) байдаг.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги Польш, Румын болон Португал дээд экспортын.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги Мексик, Чех улс, Унгар, Словак, Румын болон Серби дээд импортын.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги нь машины эд анги, авто, элэгсэг, метр, мэдрэгч, эхлүүлэх, унтраалга, генератор, дуу намсгагч гэж нэрлэдэг.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги нь 4 оронтой HS92 бүтээгдэхүүн.

Тээврийн хэрэгслийн эд анги Trade

More on Тээврийн хэрэгслийн эд анги from our other sites