Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг

Looking to buy or sell Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг дээд экспортлогчид Канад ($1.05 тэрбум), АНУ-ын ($207 сая сая), Швед ($163 сая сая), Финлянд ($156 сая сая) болон Шинэ Зеланд ($133 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($972 сая сая), Өмнөд Солонгос ($204 сая сая), Герман ($150 сая сая), Энэтхэг улс ($105 сая сая) болон Швед ($101 сая сая) байдаг.

Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг Trade

More on Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг from our other sites