Төрөл бүрийн Бордоо

Looking to buy or sell Төрөл бүрийн Бордоо? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төрөл бүрийн Бордоо? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн Бордоо дээд экспортлогчид Хятад улс ($2.92 тэрбум), ОХУ- ($2.72 тэрбум), АНУ-ын ($2.17 тэрбум), Марокко ($1.83 тэрбум) болон Бельги ($789 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Бразил ($2.07 тэрбум), Энэтхэг улс ($1.15 тэрбум), АНУ-ын ($873 сая сая), Украйн ($733 сая сая) болон Канад ($678 сая сая) байдаг.

Төрөл бүрийн Бордоо нь азот, фосфор, калийн гэж нэрлэдэг.

Төрөл бүрийн Бордоо нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн Бордоо Trade

More on Төрөл бүрийн Бордоо from our other sites