Вудс ба давирхайн Химийн

Looking to buy or sell Вудс ба давирхайн Химийн? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Вудс ба давирхайн Химийн? List your company on Macro Market.

Вудс ба давирхайн Химийн дээд экспортлогчид АНУ-ын ($135 сая сая), Швед ($33.4 сая сая), Франц ($15.8 сая сая), ОХУ- ($14.6 сая сая) болон Герман ($13.3 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Финлянд ($60.6 сая сая), Швед ($40.9 сая сая), Япон ($31.4 сая сая), Франц ($21.9 сая сая) болон АНУ-ын ($17.7 сая сая) байдаг.

Вудс ба давирхайн Химийн нь Газрын тос, шүлтлэг, давирхай гэж нэрлэдэг.

Вудс ба давирхайн Химийн нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Вудс ба давирхайн Химийн Trade

More on Вудс ба давирхайн Химийн from our other sites