Нимгэн төмрийн хуудас

Looking to buy or sell Нимгэн төмрийн хуудас? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Нимгэн төмрийн хуудас? List your company on Macro Market.

Нимгэн төмрийн хуудас дээд экспортлогчид Финлянд ($1.71 тэрбум), Хятад улс ($1.43 тэрбум), Франц ($899 сая сая), Өмнөд Солонгос ($876 сая сая) болон Бельги ($876 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Герман ($1.83 тэрбум), Нидерланд ($1.28 тэрбум), Итали ($1.12 тэрбум), Мексик ($772 сая сая) болон АНУ-ын ($608 сая сая) байдаг.

Нимгэн төмрийн хуудас нь бага 3мм, ган илүү хуудас, хавтан, гэж нэрлэдэг.

Нимгэн төмрийн хуудас нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Нимгэн төмрийн хуудас Trade

More on Нимгэн төмрийн хуудас from our other sites