Төрөл бүрийн хүнсний үйлдвэрлэлийн машин

Looking to buy or sell Төрөл бүрийн хүнсний үйлдвэрлэлийн машин? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төрөл бүрийн хүнсний үйлдвэрлэлийн машин? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн хүнсний үйлдвэрлэлийн машин дээд экспортлогчид Герман ($1.88 тэрбум), Итали ($1.51 тэрбум), Нидерланд ($931 сая сая), Хятад улс ($677 сая сая) болон АНУ-ын ($576 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($1.1 тэрбум), ОХУ- ($581 сая сая), Мексик ($425 сая сая), Герман ($341 сая сая) болон Франц ($308 сая сая) байдаг.

Төрөл бүрийн хүнсний үйлдвэрлэлийн машин нь амьтан, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, smoothies, хоол хүнс, уух гэж нэрлэдэг.

Төрөл бүрийн хүнсний үйлдвэрлэлийн машин нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн хүнсний үйлдвэрлэлийн машин Trade

More on Төрөл бүрийн хүнсний үйлдвэрлэлийн машин from our other sites