Төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж Хөргөлт

Looking to buy or sell Төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж Хөргөлт? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж Хөргөлт? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж Хөргөлт дээд экспортлогчид Хятад улс ($4.31 тэрбум), Итали ($2.39 тэрбум), АНУ-ын ($2.03 тэрбум), Герман ($1.52 тэрбум) болон Мексик ($1.49 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($3.31 тэрбум), Герман ($2.08 тэрбум), Франц ($1.31 тэрбум), Канад ($985 сая сая) болон Нэгдсэн Вант Улс ($908 сая сая) байдаг.

Төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж Хөргөлт нь эд анги гэж нэрлэдэг.

Төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж Хөргөлт нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж Хөргөлт Trade

More on Төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж Хөргөлт from our other sites