Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл

Looking to buy or sell Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл? List your company on Macro Market.

Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл дээд экспортлогчид Хятад улс ($548 сая сая), АНУ-ын ($422 сая сая), Герман ($361 сая сая), Япон ($324 сая сая) болон Канад ($204 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Хонг Конгийн ($562 сая сая), АНУ-ын ($557 сая сая), Малайз ($277 сая сая), Хятад улс ($206 сая сая) болон Герман ($145 сая сая) байдаг.

Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл Trade

More on Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл from our other sites