Looking for commercial partners in Norveç? List your company on Macro Market.

Norveç olduğunu, dünyanın 36 büyük ihracat ekonomisi. In 2016, Norveç exported $92,8 Milyar and imported $75,6 Milyar, resulting in a positive trade balance of $17,2 Milyar. 2016 yılında Norveç'ın GSYH 371 Milyar $ ve kişi başına düşen GSYİH 58,8 Bin $ oldu.

Norveç'ın üst ihracatı HS (Armonize Sistemi) sınıflamasına 1992 düzeltme kullanarak, Ham Petrol ($22,7 Milyar), Petrol Gazı ($21,6 Milyar), Sigara fileto Taze Balık ($5,24 Milyar), Rafine Petrol ($3,23 Milyar) ve Ham Alüminyum ($2,59 Milyar) bulunmaktadır. Onun en iyi ithalat Otomobil ($5,12 Milyar), Özel Amaçlı Gemiler ($2,68 Milyar), Yolcu ve Yük Gemileri ($2,39 Milyar), Rafine Petrol ($1,79 Milyar) ve Bilgisayarlar ($1,52 Milyar) vardır.

Norveç'ın üst ihracat hedefleri Büyük Britanya ($17,5 Milyar), Almanya ($13,3 Milyar), İsveç ($8,21 Milyar), Hollanda ($7,2 Milyar) ve Fransa ($6,37 Milyar) bulunmaktadır. Üst ithalat kökeni İsveç ($9,3 Milyar), Almanya ($8,96 Milyar), Çin ($7,77 Milyar), Amerika Birleşik Devletleri ($4,43 Milyar) ve Büyük Britanya ($4,32 Milyar) bulunmaktadır.

Norveç deniz yoluyla toprak ve Danimarka, Büyük Britanya, İzlanda ve Grönland tarafından Finlandiya, Rusya ve İsveç komşudur.

Norveç'ın Ekonomik Karmaşıklık

More on Norveç from our other sites