Looking for commercial partners in Norveç? List your company on Macro Market.

Norveç olduğunu, dünyanın 30 büyük ihracat ekonomisi and the 24 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2016, Norveç exported $89,4 Milyar and imported $72,3 Milyar, resulting in a positive trade balance of $17,1 Milyar. 2016 yılında Norveç'ın GSYH 370 Milyar $ ve kişi başına düşen GSYİH 59,3 Bin $ oldu.

Norveç'ın üst ihracatı HS (Armonize Sistemi) sınıflamasına 1992 düzeltme kullanarak, Ham Petrol ($22,8 Milyar), Petrol Gazı ($20,7 Milyar), Sigara fileto Taze Balık ($6,4 Milyar), ($3,49 Milyar) ve Rafine Petrol ($3,21 Milyar) bulunmaktadır. Onun en iyi ithalat Otomobil ($5,15 Milyar), Yolcu ve Yük Gemileri ($2,14 Milyar), Rafine Petrol ($1,8 Milyar), Bilgisayarlar ($1,46 Milyar) ve Paketlenmiş ilaçlar ($1,33 Milyar) vardır.

Norveç'ın üst ihracat hedefleri Büyük Britanya ($18,5 Milyar), Almanya ($12,8 Milyar), Hollanda ($9,5 Milyar), Fransa ($6,13 Milyar) ve İsveç ($5,76 Milyar) bulunmaktadır. Üst ithalat kökeni İsveç ($14,1 Milyar), Almanya ($10 Milyar), Danimarka ($5,87 Milyar), Hollanda ($4,21 Milyar) ve Büyük Britanya ($4,14 Milyar) bulunmaktadır.

Norveç deniz yoluyla toprak ve Danimarka, Büyük Britanya, İzlanda ve Grönland tarafından Finlandiya, Rusya ve İsveç komşudur.

Norveç'ın Ekonomik Karmaşıklık

More on Norveç from our other sites