Looking for commercial partners in Norveç? List your company on Macro Market.

Norveç olduğunu, dünyanın 36 büyük ihracat ekonomisi and the 23 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2016, Norveç exported $92,8 Milyar and imported $75,6 Milyar, resulting in a positive trade balance of $17,2 Milyar. 2016 yılında Norveç'ın GSYH 371 Milyar $ ve kişi başına düşen GSYİH 58,8 Bin $ oldu.

Norveç'ın üst ihracatı HS (Armonize Sistemi) sınıflamasına 1992 düzeltme kullanarak, Ham Petrol ($22,7 Milyar), Petrol Gazı ($21,6 Milyar), Sigara fileto Taze Balık ($5,24 Milyar), Rafine Petrol ($3,23 Milyar) ve Ham Alüminyum ($2,59 Milyar) bulunmaktadır. Onun en iyi ithalat Otomobil ($5,12 Milyar), Özel Amaçlı Gemiler ($2,68 Milyar), Yolcu ve Yük Gemileri ($2,39 Milyar), Rafine Petrol ($1,79 Milyar) ve Bilgisayarlar ($1,52 Milyar) vardır.

Norveç'ın üst ihracat hedefleri Büyük Britanya ($17,5 Milyar), Almanya ($13,3 Milyar), İsveç ($8,21 Milyar), Hollanda ($7,2 Milyar) ve Fransa ($6,37 Milyar) bulunmaktadır. Üst ithalat kökeni İsveç ($9,3 Milyar), Almanya ($8,96 Milyar), Çin ($7,77 Milyar), Amerika Birleşik Devletleri ($4,43 Milyar) ve Büyük Britanya ($4,32 Milyar) bulunmaktadır.

Norveç deniz yoluyla toprak ve Danimarka, Büyük Britanya, İzlanda ve Grönland tarafından Finlandiya, Rusya ve İsveç komşudur.

Norveç'ın Ekonomik Karmaşıklık

More on Norveç from our other sites