Looking for commercial partners in Filipinler? List your company on Macro Market.

Filipinler olduğunu, dünyanın 38 büyük ihracat ekonomisi and the 44 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2016, Filipinler exported $78 Milyar and imported $92,9 Milyar, resulting in a negative trade balance of $14,9 Milyar. 2016 yılında Filipinler'ın GSYH 304 Milyar $ ve kişi başına düşen GSYİH 7,8 Bin $ oldu.

Filipinler'ın üst ihracatı HS (Armonize Sistemi) sınıflamasına 1992 düzeltme kullanarak, Entegre Devreler ($21,9 Milyar), Bilgisayarlar ($6,46 Milyar), Yarıiletken Aygıtlar ($3,87 Milyar), Yalıtımlı Tel ($2,36 Milyar) ve Elektrik Trafoları ($2,25 Milyar) bulunmaktadır. Onun en iyi ithalat Entegre Devreler ($11,7 Milyar), Rafine Petrol ($5,19 Milyar), Otomobil ($4 Milyar), Ofis Ofis Makina Parçaları ($2,78 Milyar) ve Ham Petrol ($2,63 Milyar) vardır.

Filipinler'ın üst ihracat hedefleri Çin ($15 Milyar), Amerika Birleşik Devletleri ($10,5 Milyar), Japonya ($9,6 Milyar), Hong Kong ($9,2 Milyar) ve Singapur ($4,88 Milyar) bulunmaktadır. Üst ithalat kökeni Çin ($19,4 Milyar), Japonya ($10,1 Milyar), Amerika Birleşik Devletleri ($7,51 Milyar), Diğer Asya ($6,78 Milyar) ve Tayland ($6,76 Milyar) bulunmaktadır.

Filipinler bir adadır ve deniz yoluyla Çin, Endonezya, Japonya, Malezya, Tayvan, Vietnam ve Palau komşudur.

Filipinler'ın Ekonomik Karmaşıklık

More on Filipinler from our other sites