Looking for commercial partners in Filipinler? List your company on Macro Market.

Filipinler olduğunu, dünyanın 38 büyük ihracat ekonomisi. In 2016, Filipinler exported $78 Milyar and imported $92,9 Milyar, resulting in a negative trade balance of $14,9 Milyar. 2016 yılında Filipinler'ın GSYH 304 Milyar $ ve kişi başına düşen GSYİH 7,8 Bin $ oldu.

Filipinler'ın üst ihracatı HS (Armonize Sistemi) sınıflamasına 1992 düzeltme kullanarak, Entegre Devreler ($21,9 Milyar), Bilgisayarlar ($6,46 Milyar), Yarıiletken Aygıtlar ($3,87 Milyar), Yalıtımlı Tel ($2,36 Milyar) ve Elektrik Trafoları ($2,25 Milyar) bulunmaktadır. Onun en iyi ithalat Entegre Devreler ($11,7 Milyar), Rafine Petrol ($5,19 Milyar), Otomobil ($4 Milyar), Ofis Ofis Makina Parçaları ($2,78 Milyar) ve Ham Petrol ($2,63 Milyar) vardır.

Filipinler'ın üst ihracat hedefleri Çin ($15 Milyar), Amerika Birleşik Devletleri ($10,5 Milyar), Japonya ($9,6 Milyar), Hong Kong ($9,2 Milyar) ve Singapur ($4,88 Milyar) bulunmaktadır. Üst ithalat kökeni Çin ($19,4 Milyar), Japonya ($10,1 Milyar), Amerika Birleşik Devletleri ($7,51 Milyar), Diğer Asya ($6,78 Milyar) ve Tayland ($6,76 Milyar) bulunmaktadır.

Filipinler bir adadır ve deniz yoluyla Çin, Endonezya, Japonya, Malezya, Tayvan, Vietnam ve Palau komşudur.

Filipinler'ın Ekonomik Karmaşıklık

More on Filipinler from our other sites