Áo

1,61

Sự phức tạp về kinh tế 7 of 214
1980
2016

$146 tỷ

xuất khẩu 31 of 221
1980
2016

$162 tỷ

nhập khẩu 27 of 221
1980
2016

$50,6 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 16 of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in Áo? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Áo? List your company on Macro Market.

Áo đứng thứ 31 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Áo exported $146 tỷ and imported $162 tỷ, resulting in a negative trade balance of $16,5 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Áo là $390 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $50,6 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Áo là Thuốc được đóng gói ($6,2 tỷ), Phụ tùng xe ($4,98 tỷ), Xe ô tô ($3,99 tỷ), Con người hoặc động vật máu ($3,25 tỷ) và Động cơ đốt trong ($2,74 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe ô tô ($10 tỷ), Thiết bị phát sóng ($5,01 tỷ), Phụ tùng xe ($4,36 tỷ), Tinh Dầu khí ($3,49 tỷ) và Hormones ($3,39 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Áo là Đức ($39,9 tỷ), Hoa Kỳ ($10,9 tỷ), Ý ($9,1 tỷ), Thụy Sĩ ($7,92 tỷ) và Pháp ($5,56 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Đức ($68,1 tỷ), Ý ($10,1 tỷ), Thụy Sĩ ($9,1 tỷ), Cộng hòa Séc ($7,35 tỷ) và Hà Lan ($6,8 tỷ).

Áo giáp với Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ý, SlovakiaSlovenia.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Áo

More on Áo from our other sites