Looking for commercial partners in Áo? List your company on Macro Market.

Áo đứng thứ 26 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Áo exported $398 tỷ and imported $375 tỷ, resulting in a positive trade balance of $22,2 tỷ.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Áo là Không quy định ($10 tỷ), Thuốc được đóng gói ($7,3 tỷ), Phụ tùng xe ($6,4 tỷ), Xe ô tô ($5,54 tỷ) và Thiết bị phát sóng ($4,46 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe ô tô ($11,1 tỷ), Không quy định ($7,39 tỷ), Phụ tùng xe ($5,01 tỷ), Thiết bị phát sóng ($4,93 tỷ) và Tinh Dầu khí ($3,63 tỷ).

Áo giáp với Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ý, SlovakiaSlovenia.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Áo

More on Áo from our other sites