Looking for commercial partners in Benin? List your company on Macro Market.

Benin đứng thứ 109 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Benin exported $407 Hàng triệu and imported $2,63 tỷ, resulting in a negative trade balance of $2,22 tỷ.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Benin là Bông thô ($173 Hàng triệu), Dừa, Brazil Nuts, và Cashews ($39,1 Hàng triệu), Vàng ($18 Hàng triệu), Nuts khác ($15,6 Hàng triệu) và Xi măng ($15,2 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Cơm ($773 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($343 Hàng triệu), Thịt gia cầm ($167 Hàng triệu), Điện ($93,6 Hàng triệu) và Xe ô tô ($93,1 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Benin là Ấn Độ ($63,1 Hàng triệu), Malaysia ($54 Hàng triệu), Bangladesh ($41,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($27,3 Hàng triệu) và Nigeria ($27,1 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,04 tỷ), Ấn Độ ($440 Hàng triệu), Malaysia ($285 Hàng triệu), Pháp ($236 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($235 Hàng triệu).

Benin giáp với Burkina Faso, Niger, NigeriaĐi bằng đất và Ghana bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Benin

More on Benin from our other sites