Burkina Faso

$3,53 tỷ

xuất khẩu 117 of 221
1980
2016

$3,15 tỷ

nhập khẩu 144 of 221
1980
2016

$1,7 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 167 of 184
1990
2016
Looking for commercial partners in Burkina Faso? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Burkina Faso? List your company on Macro Market.

Burkina Faso đứng thứ 117 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2015, Burkina Faso exported $3,53 tỷ and imported $3,15 tỷ, resulting in a positive trade balance of $382 Hàng triệu. Trong năm 2015, tổng sản phẩm nội địa của Burkina Faso là $10,7 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $1,7 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Burkina Faso là Vàng ($2,56 tỷ), Bông thô ($452 Hàng triệu), Hạt dầu khác ($122 Hàng triệu), Dừa, Brazil Nuts, và Cashews ($82,9 Hàng triệu) và Liệu kẽm ($55,3 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($600 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($132 Hàng triệu), Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ ($91,9 Hàng triệu), Xi măng ($77,2 Hàng triệu) và Cơm ($66,7 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Burkina Faso là Thụy Sĩ ($2,08 tỷ), Ấn Độ ($476 Hàng triệu), Singapore ($178 Hàng triệu), Nam Phi ($85,1 Hàng triệu) và Cote d'Ivoire ($72,1 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Cote d'Ivoire ($425 Hàng triệu), Trung Quốc ($303 Hàng triệu), Pháp ($287 Hàng triệu), Hà Lan ($196 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($174 Hàng triệu).

Burkina Faso giáp với Benin, Cote d'Ivoire, Ghana, Mali, NigerĐi.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Burkina Faso

More on Burkina Faso from our other sites