Looking for commercial partners in Bahrain? List your company on Macro Market.

Bahrain đứng thứ 79 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Bahrain exported $12 tỷ and imported $12 tỷ, resulting in a positive trade balance of $17,4 Hàng triệu. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Bahrain là $32,2 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $22,6 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Bahrain là Tinh Dầu khí ($2,93 tỷ), Dầu thô ($2,05 tỷ), Liệu nhôm ($787 Hàng triệu), Dây nhôm ($452 Hàng triệu) và Quặng sắt ($362 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe ô tô ($1,34 tỷ), Special Purpose Tàu ($505 Hàng triệu), Aluminium Oxide ($400 Hàng triệu), Thiết bị phát sóng ($315 Hàng triệu) và Trang sức ($223 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Bahrain là Saudi Arabia ($2,27 tỷ), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($1,21 tỷ), Sơn mài Nhật ($981 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($867 Hàng triệu) và Ấn Độ ($580 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,42 tỷ), Hoa Kỳ ($1,22 tỷ), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($1,14 tỷ), Saudi Arabia ($1 tỷ) và Sơn mài Nhật ($908 Hàng triệu).

Bahrain là một hòn đảo và giáp với Iran, QatarSaudi Arabia bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Bahrain

More on Bahrain from our other sites