Brunei

$5,53 tỷ

xuất khẩu 105 of 221
1980
2017

$3,14 tỷ

nhập khẩu 144 of 221
1980
2017

$78,8 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 5 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Brunei? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Brunei? List your company on Macro Market.

Brunei đứng thứ 105 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Brunei exported $5,53 tỷ and imported $3,14 tỷ, resulting in a positive trade balance of $2,39 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Brunei là $12,1 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $78,8 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Brunei là Gas Dầu khí ($2,83 tỷ), Dầu thô ($2,28 tỷ), Rượu mạch hở ($154 Hàng triệu), Các bộ phận máy bay ($44,6 Hàng triệu) và Axit béo công nghiệp, dầu và Rượu ($11,7 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($254 Hàng triệu), Xe ô tô ($204 Hàng triệu), Tua bin khí ($121 Hàng triệu), Các cấu trúc sắt ($115 Hàng triệu) và Động cơ Spark Ignition- ($90,6 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Brunei là Sơn mài Nhật ($1,68 tỷ), Nam Triều Tiên ($795 Hàng triệu), Malaysia ($627 Hàng triệu), Thái Lan ($611 Hàng triệu) và Ấn Độ ($541 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($649 Hàng triệu), Singapore ($604 Hàng triệu), Malaysia ($575 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($261 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($153 Hàng triệu).

Brunei giáp với Malaysia.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Brunei

More on Brunei from our other sites