Thụy Sĩ

2,60

Sự phức tạp về kinh tế 1 of 89
1980
2016

$302 tỷ

xuất khẩu 15 of 120
1980
2016

$268 tỷ

nhập khẩu 16 of 120
1980
2016

$62,9 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 4 of 89
1990
2016
Looking for commercial partners in Thụy Sĩ? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Thụy Sĩ? List your company on Macro Market.

Thụy Sĩ đứng thứ 15 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Thụy Sĩ exported $302 tỷ and imported $268 tỷ, resulting in a positive trade balance of $34,7 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Thụy Sĩ là $659 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $62,9 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ là Vàng ($82,1 tỷ), Thuốc được đóng gói ($39,7 tỷ), Con người hoặc động vật máu ($26,2 tỷ), Đồng hồ kim loại cơ bản ($12,1 tỷ) và Trang sức ($10,8 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Vàng ($82,9 tỷ), Thuốc được đóng gói ($16,6 tỷ), Xe ô tô ($10,3 tỷ), Trang sức ($8,78 tỷ) và Con người hoặc động vật máu ($7,48 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ là Đức ($43,7 tỷ), Hoa Kỳ ($37 tỷ), Vương quốc Anh ($32,7 tỷ), Trung Quốc ($27,3 tỷ) và Hồng Kông ($18,6 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Đức ($55,3 tỷ), Hoa Kỳ ($22,7 tỷ), Ý ($21,1 tỷ), Vương quốc Anh ($19,8 tỷ) và Pháp ($16,9 tỷ).

Thụy Sĩ giáp với Áo, Đức, PhápÝ.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Thụy Sĩ

More on Thụy Sĩ from our other sites