Trung Quốc

0,91

Sự phức tạp về kinh tế 26 of 214
1980
2016

$2,27 Hàng tỷ

xuất khẩu 1 of 221
1980
2016

$1,23 Hàng tỷ

nhập khẩu 2 of 221
1980
2016

$15,5 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 78 of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in Trung Quốc? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Trung Quốc? List your company on Macro Market.

Trung Quốc đứng thứ trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Trung Quốc exported $2,27 Hàng tỷ and imported $1,23 Hàng tỷ, resulting in a positive trade balance of $1,04 Hàng tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc là $11,2 Hàng tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $15,5 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc là Máy tính ($173 tỷ), Thiết bị phát sóng ($160 tỷ), Điện thoại ($109 tỷ), Mạch tích hợp ($64,6 tỷ) và Văn phòng bộ phận máy ($42,8 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Dầu thô ($101 tỷ), Mạch tích hợp ($98,3 tỷ), Vàng ($51,2 tỷ), Quặng sắt ($47,4 tỷ) và Xe ô tô ($42,7 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc là Hoa Kỳ ($436 tỷ), Hồng Kông ($250 tỷ), Sơn mài Nhật ($148 tỷ), Đức ($99 tỷ) và Nam Triều Tiên ($87,2 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($122 tỷ), Nam Triều Tiên ($121 tỷ), Sơn mài Nhật ($120 tỷ), Đức ($83,7 tỷ) và Khác Á ($80,7 tỷ).

Trung Quốc giáp với Afghanistan, Bhutan, Hồng Kông, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Macau, Mông Cổ, Nepal, Pakistan, Bắc Triều Tiên, Tajikistan, Việt NamNga bằng đất và Brunei, Indonesia, Sơn mài Nhật, Nam Triều Tiên, Malaysia, PhilippinesĐài Loan bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Trung Quốc

More on Trung Quốc from our other sites