Looking for commercial partners in Cote d'Ivoire? List your company on Macro Market.

Cote d'Ivoire đứng thứ 86 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Cote d'Ivoire exported $21,1 tỷ and imported $16,8 tỷ, resulting in a positive trade balance of $4,26 tỷ.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Cote d'Ivoire là Cocoa Beans ($3,59 tỷ), Cocoa Paste ($988 Hàng triệu), Dừa, Brazil Nuts, và Cashews ($971 Hàng triệu), Cao su ($671 Hàng triệu) và Tinh Dầu khí ($562 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Dầu thô ($872 Hàng triệu), Cơm ($550 Hàng triệu), Non-phi lê cá đông lạnh ($292 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($232 Hàng triệu) và Tinh Dầu khí ($168 Hàng triệu).

Cote D'Ivoire giáp với Burkina Faso, Ghana, Guinea, LiberiaMali.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Cote d'Ivoire

More on Cote d'Ivoire from our other sites