Cộng hòa Dân chủ Congo

$4,52 tỷ

xuất khẩu 109 of 221
1980
2016

$4,28 tỷ

nhập khẩu 133 of 221
1980
2016

$801

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 182 of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in Cộng hòa Dân chủ Congo? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Cộng hòa Dân chủ Congo? List your company on Macro Market.

Cộng hòa Dân chủ Congo đứng thứ 109 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Cộng hòa Dân chủ Congo exported $4,52 tỷ and imported $4,28 tỷ, resulting in a positive trade balance of $246 Hàng triệu. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Cộng hòa Dân chủ Congo là $35,4 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $801

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo là Đồng tinh chế ($2,37 tỷ), Cobalt ($760 Hàng triệu), Diamonds ($378 Hàng triệu), Dầu thô ($236 Hàng triệu) và Cobalt Ore ($191 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Thuốc được đóng gói ($224 Hàng triệu), Chai thủy tinh ($178 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($145 Hàng triệu), Con người hoặc động vật máu ($115 Hàng triệu) và Các cấu trúc sắt ($89,9 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo là Trung Quốc ($2,05 tỷ), Saudi Arabia ($483 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($464 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($281 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($175 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($992 Hàng triệu), Nam Phi ($865 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($391 Hàng triệu), Tanzania ($288 Hàng triệu) và Pháp ($261 Hàng triệu).

Cộng Hòa Dân Chủ Congo giáp với Angola, Burundi, Cộng hòa trung phi, Cộng hòa Congo, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania, UgandaZambia.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Cộng hòa Dân chủ Congo

More on Cộng hòa Dân chủ Congo from our other sites